Tag: bowl

 • Ceramic Ikebana bowl by Yamasan, Japan 1960’s
  Ceramic Ikebana bowl by Yamasan, Japan 1960’s
  433,00 kr. Add to basket
 • Ceramic Ikebana bowl by Yamasan, Japan 1960’s
  Ceramic Ikebana bowl by Yamasan, Japan 1960’s
  433,00 kr. Add to basket
 • Handmade Java teak bowl, 29cm
  Handmade Java teak bowl, 29cm
  683,00 kr. Add to basket